International tennis club Prague

Pořádáme mezinárodní tenisové kempy pro děti a dospělé, které jsou určeny pro všechny výkonnostní a věkové kategorie.
Jsou naplněny tenisovou výukou, kondiční přípravou, relaxačním cvičením i doplňkovými sporty.