InternetPoradna.cz

Sdružení nabízí bezplatné sociální poradenství osobám se zdravotním znevýhodněním a seniorům.
Posláním sdružení je za pomoci moderních informačních technologií přispívat ke vzdělávání a sociálnímu začleňování osob v nepříznivé sociální situaci, včetně ...