Dopravní stavby Froněk (Provozovna Brant)

Výroba a prodej drceného kameniva. Výroba a prodej hutněných asfaltových směsí.

Silniční laboratoř Brant nabízí:
  • zkoušky asfaltových směsí dle ČSN EN,
  • počáteční zkoušky typu asfaltových směsí (ITT),
  • určení míry zhutnění radiometrickou sondou ...