Petr Hampl

Klasické malířské techniky nástěnné malby: sgrafito, freska, mozaika.
Malba a prodej obrazů. Kurzy sgrafita, fresky a mozaiky.
Restaurování nástěnných maleb.

Klasické renesanční techniky monumentální malby – freska a sgrafito jsou v dnešní době téměř ...