Ing. Karel Horký

Výstavba železobetonových monolitických konstrukcí, výroba a prodej betonářských výztuží.