JIŘÍ STIBOR

Chov ryb včetně souvisejících činností.