Pavel Friedberger

Chov daňků a prodej masa ke kuchyňskému zpracování.