Muzeum Nové Strašecí (Muzeum)

Muzeum nabízí tyto expozice:

  • Expozice venkova – výstava předmětů dokumentujících běžná venkovská řemesla i místní speciální výroby.
  • Keltové na Novostrašecku – keltská vesnice, výroba švartnových náramků, rekonstrukce keltského obydlí, rekonstrukce ...