Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti výzkumu a akreditovaného zkušebnictví:

  • Výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení – vibrační diagnostika, snižování hlučnosti, materiálové zkoušky atd.
  • Komplexní řešení ...