Ing. Jan Karel – JK PROJEKTY

Služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Projektová činnost ve výstavbě.