Muzeum a informační centrum Vedrovice (Muzeum a informační centrum, knihovna)

Muzeum a informační centrum Vedrovice je komplexem, jehož součástí je muzeum, informační centrum, knihovna a prostory k pronájmu.
  • Muzeum – Vedrovice jsou významnou středoevropskou archeologickou lokalitou doby neolitu, proto tu vzniklo muzeum a další ...