Václav Jirsa – TSV – čištění vodovodního potrubí

  • Kontrola průchodnosti potrubí – od DN 80 mm (před uvedením potrubí do provozu).
  • Mechanické čištění jímacích zářezů (mechanické odstranění kořenů, naplavenin).
  • Mechanické čištění potrubí – od DN 40 mm (rozvodné řady v obcích, ve městech, PE výtlaky od ...