Arcidiecézní charita Olomouc (Pobočka)

  • Nezisková organizace,
  • sociální péče,
  • humanitární a rozvojová pomoc.