TDS Brno - Sekce materiálů a svařování, p. s. (Materiály a svařování)

Akreditovaný certifikační orgán č. 3213 pro provádění certifikace personálu. Akreditaci udělil Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), který pravidelně prověřuje, zda plníme všechny požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

Na základě obdržené ...