STAVEBNÍ DOZOR Ing. Lubomír Klajsner

  • Koordinátor BOZP na staveništi.
  • Autorizovaný stavitel.
  • Stavební dozor, inženýrská činnost ve stavebnictví.
  • Finanční kontrola.
  • Geodetická činnost.
  • Stavební práce, výstavba rodinných domů.
  • Modernizace a rekonstrukce bytů, rodinných domů a ...