Aleš Beránek

Nabídka defektoskopie a diagnostiky strojních zařízení ve výškách za pomoci horolezecké techniky.