Ing. Pavel Hradecký

Nabídka služeb leteckého instruktora.