Calibra 2000

  • Prodáváme nové a dle možností i repasované váhy,
  • opravy a pravidelný servis vah,
  • kalibrace vah, včetně vypracování kalibračního listu,
  • příprava vah na audit a ISO,
  • ověřování vah, cejchování (ve spolupráci s ČMI Liberec – dle §19 zákona o metrologii ...

Revoluční 185/43, Jablonec nad Nisou-Jablonec nad Nisou