Ekostavby Brno, a.s.

  • Vodohospodářské stavby – výstavba vodních nádrží, poldrů, rekonstrukce a odbahnění vodních nádrží, výstavba ochranných hrází včetně objektů, hrazení bystřin, rekultivace skládek.
  • Dopravní stavby – výstavba a rekonstrukce lesních, polních cest, místních ...