PRORADON s.r.o.

  • Stanovení radonového indexu pozemku pro novostavby a jako podklad pro projektanta a k žádosti o stavební povolení.
  • Měření objemové aktivity radonu v interiéru v nově dokončených i stávajících stavbách pro účely kolaudace, prodeje nemovitosti, či jako ...