Kaolin Hlubany, a.s.

Těžba a úprava plavených kaolinů, jílovinových zemin, slévárenských a technických písků.

Hlubany 63, Podbořany