Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové

Podpora studijních, badatelských, uměleckých projektů a publikační činnosti.

Černá 646/9, Praha-Nové Město