Václav Hodač, s.r.o., geodetické služby

Geodézie v katastru nemovitostí:
  • geometrické plány,
  • vytyčování hranic pozemků,
  • zhuštění sítě bodů PBPP.

Inženýrská a stavební geodézie:
  • geodetické činnosti v investiční výstavbě – vytyčování stavebních objektů,
  • zaměření skutečného ...