Libor Nekovář

Chov plemenných burských koz. Chovatelské poradenství.