Filtrační písky, spol. s r.o.

Těžba a úprava písků. Výroba suchých maltových směsí.

Chlum 117, Chlum Svaté Maří