Chebské štěrkopísky, s.r.o.

Zabýváme se těžbou a úpravou kameniva, písků a štěrkopísků.

Podhradská 676/7, Cheb-Cheb