Mgr. Daniel Vlček – soudní exekutor

Vymáhání pohledávek,
sepisování soukromých listin,
úschova peněz,
úschova listin,
úschova cenných papírů a věcí,
exekutorské zápisy,
exekuce,
dobrovolné dražby movitých a nemovitých věcí.

Osadní 12, Praha 7 − Holešovice