Zemědělská společnost Bystřice, a.s.

Těžba štěrkopísku.

Obědovice, Obědovice