Vodní záchranná a potápěčská služba Liberec

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Na Pískovně 661/32, Liberec-Ruprechtice