Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

V Průhonech 503, Chrudim-Chrudim III