Diecézní katolická charita Hradec Králové (Centrála)

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, sociálně slabým rodinám, lidem v tísni, lidem bez přístřeší, etnickým menšinám a uprchlíkům, obětem živelných ...

Velké náměstí 37/46, Hradec Králové-Hradec Králové