Městská policie Třeboň

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Palackého nám. 46, Třeboň-Třeboň II