Řeholní dům Institutu zbožné společnosti dcer svatého Pavla

Vydávání a distribuce duchovní literatury.

Petrská 1178/9, Praha-Nové Město