Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Místní skupina Těrlicko

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.