OTEVŘENĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST, o.p.s.

Vydávání, distribuce a propagace filozofické a odborné literatury. Pořádání a zajišťování seminářů.