MS VZS ČČK Český Krumlov

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

U Kasáren 111, Český Krumlov-Vyšný