MS VZS ČČK Český Krumlov

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.