MS VZS ČČK Kadaň

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.