Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Jesenická 1906/10, Krnov-Pod Bezručovým vrchem