MS VZS ČČK Nové Mlýny

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Zámecké náměstí 6/8, Břeclav-Břeclav