MS VZS ČCK Plzeň - město II

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Dvořákova 2128/29, Plzeň-Jižní Předměstí