MS VZS ČČK Praha 6

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Bělohorská 2064/215, Praha-Břevnov