Místní skupina vodní záchranné služby Českého červeného kříže

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Kadlecova 306, Soběslav-Soběslav II