Vladislava Hrubešová

  • Výroba valašských krojů,
  • výroba vlněných výrobků,
  • výroba historických uniforem,
  • replika historického oblečení,
  • šití krojů z jiných regionů.