Ostružinová s.r.o. (Pobočka)

  • Ekologický audit,
  • hydrogeologický a geologický průzkum,
  • studie proveditelnosti,
  • analýza rizik,
  • prováděcí projekt sanačních prací,
  • vlastní sanační práce saturované i nesaturované zóny,
  • monitoring a postsanační monitoring,
  • posudky EIA, ...