Servis Janíček

  • Komplexní řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Komplexní řešení problematiky požární ochrany.
  • Revize, inspekce a školení v oblasti zdvihacího zařízení.
  • Servis a opravy plynových zažízení.

Nivy III 4324, Zlín-Zlín