VODA CZ SERVICE s.r.o. (Sídlo, provozovna)

Komplexní služby v oblasti provozu vodovodů a kanalizací:
  • provoz vodovodů a kanalizací, servisní činnost vodohospodářských zařízení,
  • vzorkování pitných a odpadních vod, odběry a analýzy vzorků (akreditovaná laboratoř),
  • zkušební provoz ČOV, vyhodnocení ...