Přírodovědecká fakulta (Pobočka)

Poskytujeme vzdělání v oborech zaměřených na přírodovědné obory.