Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Nový Jičín

Nabídka ubytování pro studenty. Součástí internátu je i 11 lůžek ochranné výchovy pro chlapce, kterým byla soudně nařízena ochranná výchova.