RNDr. Petr Žaloudík, CSc.

Poskytování služeb odhadce v oboru chemického inženýrství.