Ing. Richard Milič, CSc.

Vypracovávání znaleckých posudků z oboru technologie makromolekulárních látek.
Uhelná 482/5, Hradec Králové-Hradec Králové